Finansiell information

Postamentet är ett fastighetsbolag med en övergripande strategi att generera hög långsiktig tillväxt genom en professionell investeringsverksamhet och ett aktivt ägande i dotter- och intressebolag för att möjliggöra en hög långsiktig riskjusterad avkastning. För årsredovisningar hänvisar vi till Bolagetsverket eller hitta.se.