Om Bolaget

Postamentet Holding AB är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda fastigheter och onoterade fastighetsinnehav. Postamentet har även ett mindre innehav noterade värdepapper, verksamheter differentierade ifrån fastighetsbranschen samt innehav i onoterade läkemedels- och proptechbolag.